Polityka prywatności serwisu naprawLapka.pl

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o Ochronie Danych Osobowych.

Administrator danych: naprawlapka.pl Jakub Dobrowolski  admin@naprawlapka.pl
Niniejszy dokument reguluje
politykę prywatności Serwisu Internetowego 
https://naprawlapka.pl/


Polityka prywatności zamieszczona jest pod adresem: 
https://www.naprawlapka.pl/polityka-prywatnosciAdministrator pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania oferowanych usług w Serwisie. Poniżej znajdują się opisy zasad pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Klienta.

1.  Przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta:  imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres do wysyłki, NIP, adres siedziby firmy Klienta, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje pobierane za pośrednictwem plików „cookies” lub innych podobnych technologii.

2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna:

2.1 dobrowolna zgoda, wyrażona przez kontakt z Administratorem – zgodnie z art. 6. Ust 1. lit a RODO;

2.2 możliwości utworzenia zlecenia i rozpoczęcia usługi serwisowej –umowa zawarta pomiędzy Administratorem danych osobowych a Użytkownikiem (osobą fizyczną, której dane są przetwarzane) – zgodnie z Art. 6. Ust 1. lit b RODO;

2.3 w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Użytkowników;

2.4 w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na ochronie jego praw.

2.5 wykonanie obowiązków Administratora przewidzianych prawem –zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO;

2.6 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram ). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu wydarzeń, usług –  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2.7 Uzasadniony interes realizowany przez naprawiPhona.pl lub przez stronę trzecią (zgodnie z Art. 6. Ust 1. lit f RODO) – na tej podstawie są przetwarzane informacje udostępnione w rejestrach jawnych takich jak KRS, CEDIG, akta sądowe, REGON oraz pozyskane z innych powszechnie dostępnych źródeł, takich jak firmowe strony www, portale społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe.

2.8 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2.9  w celu złożenia zapytania ofertowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);


3. Dane mogą być przekazywane podwykonawcom świadczącym usługi dla firmy naprawiPhona.pl w celach niezbędnych do wykonania zleceń (usługi techniczne, informatyczne, kurierskie) Podmioty takie zobowiązane są na mocy zawartych umów z Administratorem danych (firmą naprawLapka.pl ) do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

4. Dane osobowe przechowywane są maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy lub ochrony Państwa danych
osobowych.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz posiada prawo do ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do
cofnięcia zgody.

6. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Gromadzone dane osobowe zabezpieczone są przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i podmioty w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia usług.

8. Dana strona korzysta z plików „cookies”. Zgodnie z Polityką prywatności firmy naprawlapka.pl Klient może określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce. więcej w 
https://www.naprawlapka.pl/informacje-o-cookies